Sluit deze melding

Stichting OOM maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

OOMNieuws

Stagiairs tijdrovend? Niet met deze tips

Ook zo druk? Dan schiet het aannemen en begeleiden van stagiairs er vaak bij in. Jammer, want zo mis je de kennismaking met toekomstige medewerkers. Daarom 10 tips om je te ondersteunen bij de begeleiding van stagiairs.

1. Vraag om onze Begeleidingsgids voor beroepsoriëntatie stagiairs Metaalbewerking. In deze gids voor stagiairs uit het voortgezet onderwijs staan onder andere de belangrijkste regels voor het werken met jongeren, handige suggesties voor het begeleidingsgesprek en een voorbeeld van een beroepsoriëntatieprogramma. Bovendien kun je hem gebruiken om er gezamenlijke afspraken met de leerling en de school in te noteren. Mail voor een exemplaar naar info@oom.nl.

2. Onze regiomanagers en bedrijfstakvoorlichters informeren je graag over hoe je contact legt met scholen. Ze kunnen je advies geven over de begeleiding van stagiairs en weten alles over onze Stagebijdrage, die je kunt aanvragen als je een stageplaats aanbiedt.

3. Zorg dat je precies weet wie de contactpersoon is van de school en houdt zijn of haar contactgegevens in de buurt.

4. Bespreek met de stagiair wat hij in je bedrijf gaat doen, op welke werkplek, wat je verwacht als het gaat om aanwezigheid, kleding, werkhouding, telefoongebruik, etc. Vertel hoe je hem  gaat begeleiden en waar hij terecht kan met vragen.

5. Maak aan het begin van de stage duidelijke afspraken met de contactpersoon van school over wanneer je waarover contact met elkaar hebt. Dat scheelt onduidelijkheden en tijd tijdens de stageperiode.

6. Stageopdrachten hoef je niet zelf te bedenken. Met de stageopdrachten van Stichting Consortium Beroepsonderwijs kan de stagiair zelfstandig aan de slag. De opdrachten ('Techno Skills') zijn digitaal beschikbaar via www.consortiumbo.nl; de stagiair kan ze dus met gebruik van zijn smartphone maken. Via www.mijnoom.nl vraag je een voucher aan waarmee je kosteloos gebruik maakt van deze stageopdrachten.

7. Geef de stagiair de ruimte om fouten te maken en te leren. Probeer niet alle problemen voor hem op te lossen.

8. Zorg voor een leuke werksfeer en afwisselend werk, want die dragen bij aan de motivatie van de stagiair.

9. Sluit de stageperiode af met een evaluatiegesprek met het contactpersoon van de school en de stagiair. Neem hiervoor zelf het initiatief. Zo'n gesprek levert waardevolle en tijdbesparende inzichten op voor toekomstige stages.

10. Wil je dat de stagiair na de stageperiode terugkomt? Vertel welke doorgroeimogelijkheden er zijn in je bedrijf en bied eventueel een bijbaan aan op de zaterdag.

Aan de slag met een stagiair?

Kijk hier voor meer informatie over onze Stagevergoeding.