Sluit deze melding

Stichting OOM maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

Als er in je bedrijf veel cruciale kennis bij één
medewerker zit, kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komen als die medewerker met pensioen gaat of op een andere manier vertrekt.

OOM adviseert om samen met je regiomanager het traject Kennishouvast uit te voeren.

Wat is KennisHouvast?

KennisHouvast is een door OOM ontwikkeld adviestraject waarmee de specifieke kennis van bijvoorbeeld een machine of een productiemethode voor je bedrijf behouden blijft.

Het start met het zorgvuldig in kaart brengen van de kennis en vaardigheden die cruciaal zijn in je bedrijfsvoering. Op basis van deze ‘kennisbank’ volgt een adviesrapport voor een optimale kennisspreiding binnen de organsiatie en een inventarisatie van welke mensen daarbij extra scholing nodig hebben.

Wat levert KennisHouvast op?

  • cruciale kennis verankerd
  • bedrijfswaarde vergroot
  • borgingsinstrument in rapportvorm
  • regiomanager van OOM regelt alles
  • geen kosten aan verbonden

Maak een afspraak

Onze regiomanagers helpen u graag bij het maken van een BedrijfsOpleidingsplan.